Ingen personlige oplysninger der registreres på Krudtuglen og Vildbassen, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgµngelige for betroede medarbejdere hos Krudtuglen og Vildbassen.

I forbindelse med evt. elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode gennem Webshopsystemet.

Shopsystemet anvender såkaldte cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen. En cookie er blot betegnelsen for en fil som gemmes på din egen PC. Vi benytter disse cookies til at genkende dig og for eksempel huske, hvilke varer der er i indkøbsvognen når du handler online hos Krudtuglen og Vildbassen. Det er desuden muligt at bede systemet gemme egne adresseoplysninger til næste besøg. Ønsker man på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan dette ske via browserindstillingerne. I Internet Explorer sker det eksempelvis via menuen "Funktioner" og menupunktet "Internetindstillinger".

Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form, og gemmes i 5 år, jf. bogføringsloven. Selve "kontrakten" (købsaftalen) lagres ikke hos Krudtuglen og Vildbassen på en måde, så du senere kan logge dig ind og se/undre status.

Desuden registrerer vi IP-adressen hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. IP adressen opbevares så lønge, det er nødvendigt i forhold til en eventuel politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

Man kan desuden valgfrit få sin emailadresse optaget på en mailingliste hos Krudtuglen og Vildbassen, således at man løbende modtager nyheder og anden information fra Krudtuglen og Vildbassen. Denne service kan til enhver tid tilmeldes og frameldes som man ønsker.
Som registreret hos Krudtuglen og Vildbassen har du efter persondataloven altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og til at få indsigt i de oplysninger, som vi har om dig. Det får du ved at kontakte Krudtuglen og Vildbassen. På baggrund af eventuelle indsigelser foretager vi sletning i det omfang, det ønskes.